สวดมนต์แก้กรรมเรื่องความรัก ได้ผลจริง ชีวิตเปลี่ยน

5472

สวดมนต์แก้กรรมเรื่องความรัก

เชื่อว่าหลายคนจะเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรัก ที่ไม่ราบรื่นพร้อมมีอุปสรรคต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะรักใครก็เป็นอันต้องเลิกรา หรือถูกหลอกลวงอยู่เสมอ มีปัญหาเกี่ยวกับคนรัก ทั้งถูกนอกใจ ถูกหักหลัง ถูกร้ายจิตใจต่างๆนานา รวมไปถึงคนโสดที่ยังไม่เจอคู่แท้ คบใครก็ไม่ราบรื่น ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องของความรักนั้นเป็นกรรมที่เกิดจากอดีตชาติที่ไม่ว่าจะเป็นการไปผูกมัดคำสัญญากับคนในอดีต เช่น เราจะรักกันทุกๆชาติไป รวมไปถึงโดนคำอาฆาตมุ่งร้ายสาปแช่งให้ต้องผิดหวังเรื่องความรัก เพราะกรรมเหล่านี้จึงส่งผลให้ชีวิตรักของคุณในชาตินี้ไม่ดีนัก มีแต่เรื่องราวการทะเลาะกัน ปัญหาไม่จบไม่สิ้นหรือต้องครองตัวโสดเป็นระยะเวลานาน

ซึ่งกรรมเรื่องของความรักนั้นก็ต้องพุทธคุณเข้าช่วยด้วยการหมั่นสวดมนต์ภาวนา สวดมนต์เสริมความรัก ขอขมาและตั้งจิตอธิษฐานเป็นประจำ เพื่อที่จะทำให้กรรมหนักผ่อนเป็นเบาเสริมดวงความรัก อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรมให้ โดยการสวดมนต์แก้กรรมเรื่องความรักนั้นให้คุณสวดมนต์บทต่อไปนี้เป็นประจำ ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่น และอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป ทุกเช้าและก่อนนอน เป็นกิจวัตรประจำวัน สิ่งต่างๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก จะหายไปกลายเป็นความราบรื่นและคู่ชีวิตที่ดีเข้ามาแทน

บทสวดมนต์แก้กรรมความรัก

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ! พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลกทางธรรมเทอญ”

จากนั้นทำให้ทำใจสงบนิ่ง ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

“ชินะปัญชะระ ปะริตตังมัง รักขะตุ สัพพะทา หรือ วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ

ขอพระอนันตชินเจ้าในบัญชรแวดวงกงล้อม พระโมรปริตรและพระขันธปริตร อรหันต์เจ้า จงคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากภยันตรายสรรพสิ่งทั้งปวง ตลอดเวลาทุกเมื่อ”

ทั้งหมด 9 จบ

บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี
ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้่มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมด้วย
ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ.

นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ”

ทุกคนที่เกิดมาล้วนมีกรรมติดตัวมาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เกิดจากอดีตหรือชาตินี้ก็ตาม เมื่อมีเจ้ากรรมนายเวร ก็จะทำให้เราเกิดอุปสรรคและปัญหาต่างๆในการดำเนินชีวิต สำหรับเรื่องความรักนั้น ก็มักจะเกิดจากกรรมแห่งคำสาบานคู่จากอดีตชาติ กรรมที่เราเคยไปหลอกลวงหรือทำร้ายจิตใจให้เขาเกิดความแค้น จนกลายเป็นจิตอาฆาตที่รุนแรงทำให้เราเจ็บปวดเสียใจกับความรักไม่จบไม่สิ้น บางคนก็ต้องโดดเดี่ยวเดียวดาย บางคนก็ต้องเจอรักที่ทรยศหักหลังเสมอ หรือบางคนก็ต้องทุกข์ทรมานกับความรักที่เป็นไปไม่ได้ หรือเลิกราไม่ได้ เพราะรักอย่างฝังใจ

อ่าน >>รวมสุดยอด คาถามหาเสน่ห์ แรงๆ ได้ผลจริง

เมื่อคุณหมั่นสวดมนต์แก้กรรมความรักเป็นประจำ พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวร ที่มีกรรมต่อกัน ก็จะส่งผลให้ทุกข์หนักที่คุณต้องเผชิญเกี่ยวกับเรื่องความรักคลายลง เจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามา ได้เนื้อคู่ดี มีชีวิตรักที่ดี จากที่ทะเลาะกันก็จะสามารถปรับความเข้าใจ จากที่เจอคนไม่ดีก็จะได้พบกับคนที่ดีและเหมาะสม อีกทั้งการสวดมนต์แก้กรรมเรื่องความรักยังช่วยส่งผลหนุนนำให้ชีวิตคุณราบรื่นทุกด้าน ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจ และมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีอีกด้วย คําอธิษฐานขอคู่แท้

อ่าน >>> วิธีสวด คาถาขอความรักและเนื้อคู่ สำหรับคนโสด

นอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการสวดมนต์แก้กรรมหรือ วิธีแก้กรรมเรื่องคู่ จะต้องตั้งมั่นในความดี พูดดี ทำดี คิดดี และให้เกียรติผู้อื่นเสมอ พยายามตั้งตนอยู่ในศีลธรรม ละเว้นความชั่วทำแต่ความดี รับรองเลยว่าคุณจะได้พบกับความมหัศจรรย์และศักดิ์สิทธิ์ของการสวดมนต์เหล่านี้ ที่จะต้องเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นทุกวันอย่างแน่นอน